Forside - MIO.GL
Forside
Hej og velkommen til MIO.gl!
Vi er en Børnerettighedsinstitution, som skal være med til at sikre at FN´s Børnekonvention indføres helt i Grønland. Læs mere her.

Børnetalsmanden og glade børn

Fejr dine rettigheder!

Der er blevet malet

Syng med på dine rettigheder

Børnenes dag

Børnerådets årlige interessentmøde er blevet afholdt

Den 6. april afholdt Børnerådet fra Børnerettighedsinstitutionen MIO det årlige interessentmøde. I år var det muligt at møde Børnerådet over telefon og ved fremmøde.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, der også er formand for Børnerådet, indledte mødet med en præsentation af Børnerådets medlemmer og opgaver, samt Børnerettighedsinstitutionen MIO’s arbejde frem til nu. Børnetalsmanden fortalte bl.a. om sin rejse til Nordgrønland, børnebisidderprojektet Najorti og det nye undervisningsmateriale “Det er min krop – Uangaana timiga”. Børnetalsmanden lagde meget vægt på at fortælle om, hvordan MIO i sit arbejder vægter at møde alle borgere – børn som voksne – på deres præmisser. Præsentationen blev afsluttet med en gennemgang af Børnerådets mål- og strategiplan for 2016-2018. Der blev stillet spørgsmål og drøftet forskellige forhold for børn og unge.

Børnerådet består af en fagligt stærk gruppe, der alle brænder for børne- og ungeområdet. Medlemmerne er Aviâja Egede Lynge, Børnetalsmand og formand for Børnerådet, pædiater Inge Hjuler, skolelærer William Kriegel, socialrådgiver Sara Abelsen, pædagog og terapeut Anda Poulsen, jurist Morten Nornild og psykolog Conni Gregersen.

I henhold til Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd skal Børnerådet afholde et årligt møde med de offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner og organisationer, foreninger m.v., der er indstillingsberettigede i forhold til Børnerådets medlemmer. Mødet afholdes også for øvrige relevante interessenter på børneområdet. Mødet blev afviklet i Katuaqs Byorkestersal.

Interessentmødet har været annonceret i avisen Sermitisiaq, samt på MIO’s hjemmeside og Facebook sider.

Her kan du læse FN’s konvention om barnets rettigheder: FN’s Børnekonvention – kort version