Pressemeddelelse: Hvor er hjælpen i selvmordsforebyggelsesstrategien?

Hvor er hjælpen i selvmordsforebyggelsesstrategien? Naalakkersuisut er kommet med et nyt udspil til en national strategi til forebyggelse af selvmord. Børnetalsmanden mener dog ikke, at strategien møder de unges opråb om at blive grebet og hjulpet, for eksempel gennem psykisk behandling.   Naalakkersuisut valgte sidste år at udskyde arbejdet med udarbejdelsen af en ny selvmordsforebyggelsesstrategi, … Continued

Pressemeddelelse: Husk børnene i strategi mod forebyggelse af alkoholmisbrug

Husk børnene i strategi mod forebyggelse af alkoholmisbrug Inatsisartut skal den 11. maj tage stilling til, hvorvidt der skal pålægges Naalakkersuisut at udarbejde en mangeårig, evidensbaseret strategi mod forebyggelse af alkoholmisbrug. MIO bifalder forslaget om en langsigtet strategi, og opfordrer medlemmerne af Inatsisartut til at tænke inddragelse og implementering allerede fra starten.   Op mod … Continued

Pressemeddelelse: Handlingsplanen for efterlevelsen af FN’s Børnekonvention er en ommer!

Handlingsplanen for efterlevelsen af FN’s Børnekonvention er en ommer! Inatsisartut skal drøfte et forslag om udarbejdelse af en ny handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention. Børnetalsmanden er ikke tilfreds med Naalakkersuisuts eksisterende handlingsplan. Hun opfordrer politikerne til at erkende handlingsplanens mangler og bakke op om udarbejdelsen af en ny handlingsplan.   ”Jeg havde forventet en … Continued

MIO Inviterer landets skoler til at deltage i tegnekonkurrence

MIO markerer hvert år d. 20. november Børnekonventionens fødselsdag. I år fylder Børnekonventionen 30 år, og vi ønsker at markere dette med en tegnekonkurrence for alle landets skoler. Vi inviterer derfor alle skoler og alle klasser til at deltage. Konkurrencen går ud på at hver klasse skal undersøge, tale om, og tegne hele, eller dele … Continued

BØRNERÅDET 2018-2021

BØRNERÅDET 2018-2021 Børnerådet består for 2018-2021 af følgende medlemmer: Aka Grønvold, lærer Toku Oshima, erhvervsfisker Arkalo Abelsen, psykolog Peter Brix Adsersen, socialrådgiver Dina Berthelsen, sygeplejerske Anders Meilvang, advokat

INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE, HVORDAN OG HVORFOR

INDDRAGELSE AF BØRN OG UNGE, HVORDAN OG HVORFOR I denne artikel forsøges kortlagt Børnetalsmandens og MIO’s arbejde med at inddrage de primære rettighedshavere, børnene og de unge. Dette med henblik på at redegøre for metoden og de muligheder, der ligger i denne for andre der ønsker, at inddrage befolkningen i arbejdet på børne- og ungeområdet. Læs om MIO’s inddragelsesmetode her.

BØRNERÅDET 2015-2018

Børnerådet består for 2015-2018 af følgende medlemmer: Aviâja Egede Lynge, socialantropolog Inga Hjuler, pædiater William Kriegel, skolelærer Sara Abelsen, socialrådgiver Anda Poulsen, pædagog og teraput Morten Nornild, jurist Connie Gregersen, psykolog

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?