Børnetalsmand: ”Sundhedsvæsenets svigt koster børns liv!”

Børnetalsmand: ”Sundhedsvæsenets svigt koster børns liv!”

Pressemeddelelse

Efter en gennemgang af en række bekymrende børnesager fra sundhedsområdet råber Børnetalsmanden vagt i gevær. Børns ret til sundhed efterleves ikke, og forældre føler sig overset og svigtet af systemet.

 

MIO har i samarbejde med en menneskerettighedsadvokat udarbejdet et notat om sundhedsfaglig behandling af børn i Grønland. Notatet tager bl.a. udgangspunkt i en række bekymrende børnesager fra sundhedsområdet, som MIO har indhentet aktindsigt i. Formålet med notatet er at vurdere efterlevelsen af børns ret til sundhed og eventuelle krænkelser heraf. De indsamlede sager er blevet vurderet både i forhold til FN’s Børnekonvention og i forhold til sundhedslovgivningen i Grønland.

 

”Som Børnetalsmand er jeg løbende i dialog med forældre, der føler sig svigtet af sundhedsvæsenet, og jeg har derfor fundet det vigtigt at undersøge bekymrende sager nærmere for at kunne vurdere konsekvenserne for børns rettigheder. Vores undersøgelse har desværre bekræftet, at der sker alvorlige krænkelser af børns ret til sundhed. Jeg er dybt bekymret for de svigt, systemet udsætter vores børn for. I nogle tilfælde endda med døden til følge. Det må simpelthen ikke ske!”, udtaler Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

Artikel 24 i FN’s Børnekonvention forpligter Grønland til at sikre den højest opnåelige sundhedstilstand for alle børn, hvilket bl.a. indebærer adgang til sygdomsbehandling, nødvendig lægelig bistand og sundhedspleje til alle børn. MIO’s undersøgelse viser, at børns ret til sundhed ikke efterleves i alle tilfælde. Samtidig viser undersøgelsen, at forældres bekymringer for deres børns helbred ikke tages tilstrækkeligt alvorligt – måske fordi der i sundhedsvæsenet ikke er de nødvendige lægefaglige kompetencer til at undersøge og behandle børn.

 

”Den aktuelle sag om Manumina, der døde efter en mandeloperation, er et forfærdeligt eksempel på en forfejlet sundhedsbehandling. Tænk engang, at vi har et sundhedssystem, hvor en 6-årig pige kan forbløde efter en standardoperation uden at være blevet tilset af sundhedspersonale! Forældrene henvendte sig ellers flere gange til skadestuen i dagene op til dødsfaldet, hvor de utrykte store bekymringer omkring pigens tilstand og blodigt opkast, men de blev alligevel afvist. Som Børnetalsmand er det min vurdering, at der i denne sag er sket alvorlige krænkelser af barnets ret til sundhed, og at barnets perspektiv ikke er blevet inddraget. Det samme gør sig gældende i andre sager, der optræder i MIO’s undersøgelse. Forældre føler sig afviste og magtesløse, og vi må erkende, at vi har et sundhedssystem, som ikke formår at løfte opgaven med sundhedsbehandling af børn på en måde, som sikrer børns ret til den højest opnåelige sundhedstilstand. Jeg vil gerne dele min største medfølelse til de berørte familier, og selvom vi ikke kan få børnene tilbage, håber jeg at retfærdigheden vil ske ved, at det sikres at det aldrig sker igen”, siger Aviâja Egede Lynge.

 

MIO’s notat om sundhedsfaglig behandling af børn i Grønland peger på en række anbefalinger, der kan være med til at styrke efterlevelsen af barnets ret til sundhed:

 

Anbefalinger:

  • – Styrkelse af børn i sundhedsvæsnet ved at barnets perspektiv afspejles i journaloptegnelserne.
  • – Opmærksomhed på, at børneundersøgelserne gennemføres indenfor de anbefalede tidspunkter.
  • – Sikring af børns adgang til adækvat sundhedsbehandling gennem sikring af de nødvendige lægefaglige kompetencer (pædiater).
  • – Undersøgelse af sundhedstilbud til børn udenfor byområderne.
  • – Styrkelse af patienters retssikkerhed gennem en opdateret lovgivning om erstatning ved fejlbehandling.
  • – Styrkelse af patienters retssikkerhed gennem let tilgængelig praksis for patientklager.
  • – Styrkelse af patienters retssikkerhed gennem en let og overskuelig klageadgang.
  • – Styrkelse af patienters, og sundhedspersoners, retssikkerhed gennem opdaterede og offentligt tilgængelige vejledninger for behandling.
  • – Øget fokus på journaliseringspligten således at journaloptegnelser giver et retvisende billede af behandlingsforløb.

 

Det fulde notat kan læses her.  

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med Kærlig hilsen

 

Aviâja Egede Lynge

Meeqqat Oqaaseqartartuat

Børnetalsmand

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?