Børnetalsmand på Børnenes Dag: ”Manglende fokus på børneområdet ved Inatsisartuts forårssamling er bekymrende”

På Børnenes Dag udtrykker Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge bekymring over Inatsisartuts prioriteringer på den netop afsluttede forårssamling. Udtalelsen kommer efter, at to punkter der vedrører børneområdet, er blevet fjernet fra dagsordenen.

 

To punkter vedrørende børn er blevet fjernet fra dagsordenen for Inatsisartuts forårssamling efter dagsordenens offentliggørelse. Dette bekymrer Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge, der kalder den manglende politiske prioritering af børn for kritisabelt og uacceptabelt.

 

Det er helt uacceptabelt, at vigtige emner vedrørende børn og unge bliver nedprioriteret i lovgivningsprocessen og i de politiske fora. Som samfund har vi en forpligtelse til at sikre efterlevelsen af børns rettigheder, og det er Inatsisartut der har ansvaret for at skabe de rammer. Derfor er det dybt bekymrende at Inatsisartut har tilbagetrukket flere punkter der netop skal sikre dette” siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

Børnetalsmanden pointerer, at børneområdet i forvejen fyldte meget sparsomt på dagsordenen for samlingen.

 

Når børneområdet ikke engang får tilstrækkelig opmærksomhed til at forblive på dagsordenen, sender det et bekymrende signal om, hvor deres prioriteringer ligger. Er børnenes dag kun symbolsk? Det er vores håb, at politikerne genovervejer dette og handler i børnenes bedste interesse. Børns rettigheder skal være en prioritet, ikke en eftertanke” siger Aviâja Egede Lynge.

 

De to fjernede punkter omhandler henholdsvis tidlig indsats som overordnet princip i det opsøgende, forebyggende arbejde (punkt nr. 36) samt forespørgselsdebat om døgninstitutioner og hvilke pædagogiske metoder, der er velegnede i Grønland (punkt nr. 55).

 

Asannittumik inuulluaqqusillunga
Med Kærlig hilsen

MIO – Meeqqat Pisinnaatitaaffiinut Sullissivik
Kontakt:
Rasmine Hansen, sekretariatsleder

rasmine@mio.gl

Tlf: 346940 / 587431

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?