Hvad kommer først? Barnets bedste eller økonomiske besparelser?

Hvad kommer først? Barnets bedste eller økonomiske besparelser?

 

Inatsisartut skal den 11. oktober drøfte et forslag om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan nedbringe udgifter til anbringelser af børn uden for hjemmet. MIO opfordrer politikerne til at tage udgangspunkt i barnets bedste frem for økonomien i deres drøftelse.

 

Stigende udgifter til anbringelse af børn udenfor hjemmet presser kommunernes økonomi. Dette er udgangspunktet for Inatsisartuts drøftelse af punkt 111 på efterårssamlingen. En foreslået ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til nedbringelse af udgifterne til anbringelser. Anbefalingerne må ikke medføre negative konsekvenser for børnenes udvikling, trivsel og retssikkerhed, står der i beslutningsforslaget. Alligevel mener Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, at diskussionen bør gribes omvendt an:

 

”Fra et børnerettighedsperspektiv er det altid barnets bedste, der må komme først og ikke de stigende udgifter. Som udgangspunkt skal børn ikke skilles fra deres forældre, men det kan være nødvendigt i særlige tilfælde af hensyn til barnets tarv. Derfor bør en ekspertgruppe have fokus på, hvordan familierne kan styrkes, så flere børn kan blive sammen med deres forældre i trygge rammer. Hvis kroner og ører bliver udgangspunktet for ekspertgruppens drøftelse, er der risiko for, at barnets bedste tilsidesættes,” siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

Et andet vigtigt aspekt er børnenes egne stemmer. Følge artikel 12 i FN’s Børnekonvention har børn ret til at udtrykke deres meninger og blive inddraget i alle forhold, der vedrører dem. Børns meninger bør derfor også inddrages og tages alvorligt, når det drejer sig om anbringelser af børn uden for hjemmet.

 

”Der er en tendens til at glemme at involvere børn i sager, der omhandler dem, selvom børn er eksperter i at være børn. Børn må ikke glemmes i en ekspertgruppe om udgifter på anbringelsesområdet. Besparelser udspringer af prioriteringer, og prioriteringer har konsekvenser for dem, det handler om, hvilket i dette tilfælde er de anbragte børn. Jeg opfordrer på det kraftigste politikerne til at indtænke børnenes perspektiv, når de drøfter forslaget i Inatsisartut”, udtaler Aviâja Egede Lynge.

 

 

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med Kærlig hilsen

Aviâja Egede Lynge

Meeqqat Oqaaseqartartuat

Børnetalsmand

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?