MIO opfordrer alle voksne til at besvare spørgeskema om børns rettigheder

MIO opfordrer alle voksne til at besvare spørgeskema om børns rettigheder

 

Hvad ved voksne egentlig om børns rettigheder? Den 22 . november lancerer MIO et spørgeskema til alle voksne for at indsamle viden om voksnes forståelse af børns rettigheder.

 

MIO har igennem de sidste otte år besøgt 40 byer og bygder i hele Grønland og snakket med børn, familier, fagpersoner og andre borgere om børns rettigheder. Det er MIO’s oplevelse, at børn har fået et større kendskab til deres rettigheder. Samtidig oplever MIO, at mange voksne mangler viden om børns rettigheder eller har misforstået, hvad det betyder, at børn har rettigheder.

 

”En udbredt misforståelse blandt voksne er, at børns rettigheder betyder, at børn selv må bestemme. Vi møder tit voksne, der spørger MIO, om det kan passe, at det er børn, der skal styre samfundet pga. børns rettigheder? Og vi møder forældre, der synes, det er svært at sætte grænser for børn pga. børns rettigheder. Den slags misforståelser arbejder MIO på at opklare. Børns rettigheder er til for at beskytte børn og fratager ikke de voksne deres ansvar. Børns rettigheder betyder ikke, at børn skal bestemme, men at børn har ret til at blive hørt i sager, der omhandler dem”, udtaler Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

Spørgeskemaet om voksnes forståelse af børns rettigheder er et led i et større projekt omkring udbredelsen af FN’s Børnekonvention til voksne. Tidligere på året har MIO bl.a. været i Sydgrønland for at indsamle kvalitativ viden til projektet. Spørgeskemaet skal tilvejebringe landsdækkende viden om voksnes forståelse af børns rettigheder. Denne viden skal bl.a. bruges til at udvikle materiale og indsatser om børns rettigheder målrettet voksne.

 

”Det er os voksne, der har ansvar for, at børns rettigheder bliver efterlevet, men hvis voksne mangler viden om børns rettigheder eller misforstår, hvad de betyder, så bliver vores børn ikke beskyttet. Derfor dedikerer MIO i år FN’s Børnekonventionsdag den 20. november til de voksnes stemmer. Besvar MIO’s spørgeskema, så I kan være med til at styrke børns rettigheder!”, lyder det fra Aviâja Egede Lynge.

 

 

Link til besvarelse af spørgeskemaet kan findes her.
Ved at deltage i spørgeskemaet kan du vinde Iphones sponsoreret af Pisiffik.

 

 

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med Kærlig hilsen

 

Aviâja Egede Lynge

Meeqqat Oqaaseqartartuat

Børnetalsmand

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?