MIO lancerer ny strategi

MIO lancerer ny strategi

 

Børnerettighedsinstitutionen MIO har netop lanceret sin nye strategi for de kommende år. Strategien lægger op til, at børn og unge i højere grad skal inddrages i alle vigtige emner og beslutninger, der har betydning for deres liv.

 

De sidste otte år har MIO’s arbejde i høj grad handlet om monitorering af børns vilkår, hvor MIO’s rejserapporter har været det primære monitoreringsværktøj. Vi har arbejdet procesorienteret og har haft fokus på at lave reel inddragelse af befolkningen – inddragelse som ikke blot er symbolsk, men som finder sted i direkte dialog med børn og unge selv i den virkelighed, de lever i. Vi har haft fokus på at lytte til børn og unge og derefter bringe deres budskaber videre til politikere og andre voksne, der træffer beslutninger”, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

MIO har de sidste otte år rejst rundt i hele landet og indsamlet værdifuld viden fra børn og unge, som tydeligt viser, at 19 artikler i FN’s Børnekonvention ikke efterleves i Grønland. På baggrund af de seneste otte års erfaringer og rejser sigter MIO i den kommende strategiperiode efter at udvikle nye metoder til vidensindsamling om børn og unges livsvilkår, at styrke kvaliteten af monitoreringsværktøjer, samt at inddrage både børn, unge og voksne i arbejdet med at styrke børns rettigheder.

 

MIO går ind i en ny fase, hvor målet er at bane vejen for bedre livsvilkår for alle børn og unge ud fra det fundament af viden, MIO har fået fra de 40 rejser rundt i landet. Denne viden skal suppleres med andre former for viden, der er nødvendig for at sikre en bedre efterlevelse af børns rettigheder. MIO skal udvikle, systematisere og supplere med viden og monitoreringsværktøjer, som gør det muligt at pege på og rådgive om de bedste løsninger til et trygt og godt børneliv for alle.

 

”At MIO går ind i en ny fase betyder imidlertid ikke, at vi stopper med at lytte til børn og unge.

Tværtimod! Børn og unge er eksperterne i deres eget liv, og med de nye strategiske fokusområder vil MIO advokere for, at børn og unge i langt højere grad end nu inddrages i alle de emner og beslutninger, der har betydning for deres liv. Børns stemmer skal inddrages i udviklingen af ny viden og i kvalificering af indsatser for børn og unge. Vi glæder os meget til det videre arbejde”, siger Aviâja Egede Lynge.

 

Strategien gælder til og med 2025 og kan læses her.

 

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med Kærlig hilsen

Aviâja Egede Lynge

Meeqqat Oqaaseqartartuat

Børnetalsmand

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?