Om MIO

MIO er Grønlands Børnerettighedsinstitution. MIO blev etableret i foråret 2012.

MIO arbejder for at udbrede kendskabet om FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) i Grønland. MIO arbejder for, at FNs Børnekonvention omsættes til konkrete indsatser, som forbedrer dagligdagen for – særligt udsatte – børn og unge i Grønland.

MIO består af en Børnetalsmand og et Sekretariat med seks faste medarbejdere. Som en hjælp til Børnetalsmanden er der nedsat et Børneråd, der skal bistå Børnetalsmanden med at udvikle strategier på børneområdet.
Du kan læse mere om disse ved at klikke på de enkelte områder.

Skriv til os hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?