Pressemeddelelse: Husk børnene i strategi mod forebyggelse af alkoholmisbrug

Husk børnene i strategi mod forebyggelse af alkoholmisbrug

Inatsisartut skal den 11. maj tage stilling til, hvorvidt der skal pålægges Naalakkersuisut at udarbejde en mangeårig, evidensbaseret strategi mod forebyggelse af alkoholmisbrug. MIO bifalder forslaget om en langsigtet strategi, og opfordrer medlemmerne af Inatsisartut til at tænke inddragelse og implementering allerede fra starten.

 

Op mod 40% af alle børn lever med alkohol i deres hverdag, og de voksnes misbrug af alkohol har vidtrækkende skadelige konsekvenser for børn. Derfor mener MIO, er det godt at der er kommet et forslag til at skabe en mangeårig strategi for bekæmpelsen af alkoholmisbrug.

 

”Alt for mange børn lever med konsekvenserne af voksnes misbrugsproblemer, og problemerne kan medføre traumer i flere generationer fremover. Det er derfor glædeligt at Inatsisartut ser på en langsigtet forebyggelsesstrategi for alkoholmisbrug. Der er en grund til, at voksne kommer i alkoholproblemer, og mange voksne har aldrig fået hjælp for deres traumer. Traumebehandling bør derfor indtænkes i en strategi, så vi imødekommer de voksnes psykiske behov, og dermed sikrer, at traumerne ikke bliver videreført til børnene” siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

Statistikker viser, at mange med misbrugsproblemer har været udsat for traumatiske ting i barndommen, og disse traumer risikeres at blive videreført til den næste generation. Alkoholmisbrug påvirker alle lag af samfundet, og MIO mener derfor at det er vigtigt at borgerne bliver inddraget i processen.

 

”Hvis en mangeårig strategi for bekæmpelse af alkoholmisbrug skal lykkedes, er det vigtigt at man i udarbejdelsen også inddrager dem, det handler om. Både personer med et alkoholmisbrug, og dem der lever med konsekvenserne af det, herunder børnene. Derudover er det vigtigt, at Naalakkersuisut allerede fra starten afsætter ressourcer til implementeringen af strategien, og at dette sker i tæt samarbejde med aktører i alle kommuner og bosteder i landet. En langsigtet strategi kræver omfattende handling, og her er der ikke bare tale om hvorvidt der skal gardiner for alkoholen eller ej ” siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

Beslutningsforslaget skal førstebehandles under Inatsisartuts forårssamling den d. 11. maj 2023.

 

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med Kærlig hilsen

 

Aviâja Egede Lynge

Meeqqat Illersuisuat

Børnetalsmand

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?