Til voksne

Ved MIO kan vi hjælpe med at vejlede dig om børn og unges rettigheder og klageadgang.

Før du kontakter MIO, kan du her på hjemmesiden læse mere om Børnetalsmanden og MIO’s arbejde. Du kan også finde viden om børn og unge samt kontaktoplysninger på forskellige hjælpeinstanser.

Børnetalsmanden og MIO skal sikre, at FN’s Konvention om Barnets Rettigheder indføres helt i Grønland. Børnetalsmanden skal løbende samle viden om børns vilkår i Grønland samt fungerer som børnenes talerør overfor politikere og andre voksne der træffer beslutninger om børn og unge.

Parfumepolitik: Brug venligst ikke parfume i MIO

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?