Børn kan klage

MIO kan vejlede børn i hvordan de kan klage over beslutninger, der er taget, som omhandler forhold i barnets liv.

Alle børn kan henvende sig til MIO og få vejledning i hvordan man skal klage.

Børn har ret til at klage over beslutninger der omhandler forhold i barnets liv. Børn har f.eks. mulighed for at klage om forhold der handler om:

  • Barnet skal anbringes udenfor hjemmet, men barnet ønsker ikke anbringelsen.
  • Barnet er blevet udvist af skolen og barnet er ikke er enig i udvisningen.

 

MIO kan ikke tage nogen beslutninger på baggrund af barnets (eller familiens) klager.

MIO kan kun vejlede om hvordan man klager.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?