MIOs årsrapporter

Børnerådet skal årligt udarbejde en årsberetning om sit arbejde. Dette sker første gang ved årsskiftet 2012/2013, jf. Bemærkninger til § 16, stk. 2 i loven om Børnetalsmand og Børnerådet:

Børnerådet skal holde offentligheden orienteret om sit arbejde. Dette er en klar forudsætning for udførelsen af Børnerådets arbejde.

Bestemmelsen fastsætter, at Børnerådet har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en skriftlig beretning over Børnerådets virksomhed i det foregående kalenderår. Rapporten skal være offentligt tilgængelig.

Af beretningen bør de områder, børnerettighedsinstitutionen har arbejdet med det forgangne år, fremgå, endvidere bør status på implementering af FN’s Børnekonvention fremgå, samt på hvilke områder Børnerådet vurderer, der er sket fremskridt på børneområdet, og hvor er det modsatte er tilfældet.

Børnerådets årsberetning er tilgængelig i MIO’s årsrapport. De kan hentes her:

MIO’s Årsrapport 2012

MIO’s Årsrapport 2013

MIO’s Årsrapport 2014

MIO’s Årsrapport 2015

MIO’s Årsrapport 2016

MIO’s Årsrapport 2017

MIO’s Årsrapport 2018

MIO’s Årsrapport 2019

MIO’s Årsrapport 2020

MIO’s Årsrapport 2022

MIO’s Årsrapport 2023

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?