Børns ret til at få hjælp

Alle børn der ønsker hjælp, kan henvende sig til MIO.

MIO kan rådgive og vejlede private og fagfolk om børns ret til hjælp og resocialisering. Børns ret til hjælp både om fysisk og psykisk sundhed og trivsel.

Børns ret til hjælp gælder både som direkte berørt eller som pårørende.

Børn kan have brug for hjælp i forskellige henseender, f.eks.:

  • Børn der har været udsat for seksuelle overgreb
  • Børn der vokser op med vold i hjemmet
  • Børn der udsættes for mobning
  • Børn der er selvmordstruet
  • Børn der ingen mad får, ingen hjem har eller ingen familie har

MIO kan ikke bevillige børn økonomisk hjælp eller terapeutisk hjælp, men MIO kan rådgive og vejlede,samt støtte op om, at børn får den hjælp de har ret til.

Underretningspligt

Når man er bekymret for et barns trivsel, sundhed eller udvikling har man pligt til at underrette/indberette kommunen herom (Lov om støtte til børn, kap. 5 §§ 15-16).

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?