Forberedelser

Når der er udpeget et emne du gerne vil snakke med børn om og høre deres holdning og erfaring, skal der opstilles et skema for hvilke punkter du skal have forberedt inden du kontakter dem. Her er basale ting der bør opfyldes:

Hvilket emne eller emner vil du snakke med barnet om?

Gør det helt klart og test evt. med en udeforstående kollega, så det er klart

Hvad er målet med dit møde med børnene?

Det er vigtigt at du ved hvad du vil have ud af mødet, så børnene også er klar over hvad de skal bidrage med. Prøv evt. at forklare emnet og målet til en kollega eller til et barn i din omgangskreds. Hvis de ikke forstå det skal du arbejde med at gøre det endnu mere klart, så børnene forstår hvad du vil og hvordan de kan hjælpe dig.

Hvilke børn vil du gerne tale med? Hvilken aldersgruppe vil du gerne tale med?

Skal de have en særlig erfaring eller er det en bred gruppe – det afhænger meget af emnet du tager fat i. Tag hensyn til børnenes alder og modenhed.

Hvor mange børn vil du snakke med?

Hvilket antal er relevant for f.eks. at give et repræsentativt udsnit og hvor mange er det fornuftigt og realistisk at snakke med?

Er der behov for at der udpeges en tryghedsperson?

Der skal laves en plan for hvilken rolle en tryghedsperson skal have og hvor meget de skal være til stede. Tryghedspersonen bør have haft en længerevarende kontakt med barnet eller med en gruppe af børn og der skal sikres at tryghedspersonen også i en rimelig grad fremover kan være kontaktperson for barnet og videregive information senere hen. Der kan evt. laves en kontrakt med tryghedspersonen.

Er der behov for kursus for personalet der skal snakke med børnene?

Lav f.eks. korte interne kurser, hvor de forskellige stadier gennemgås og diskuteres hvis der ikke er et kursus i f.eks. Børnesamtalen i dit bosted.

Hvilke redskaber skal du bruge i samtalen med børnene?

Skal der bruges kamera eller videokamera eller skal de bruge deres egne mobiler, så børn kan tage billeder, optage en lydsekvens eller filme en situation? Er der behov for papir eller pap til collager eller whiteboard til at skrive deres tanker? Måske skal børnene selv have papir til at skrive deres tanker ned.

Har du en plan for opfølgning?

Hvis du snakker med børn, som er i en sårbar situation, eller skal fortælle om erfaringer der kan være svære, f.eks. børn der er anbragte, skal du have en plan for hvordan du følger op og sikre støtte til barnet hvis der er behov. Der skal laves en plan inden du kontakter børnene.

Hvordan vil du bruge resultaterne?

Børnene forventer at hele processen er gennemtænkt på forhånd og de vil gerne vide hvordan den viden du får fra dem skal bruges. Du skal kunne forklare dette inden du snakker med børnene.

Hvordan kan børnene følge med bagefter?

Det kan tid at skabe store forandringer, så hav en plan for hvordan børnene informeres om hvordan deres viden er givet videre eller hvad der kom ud af deres bidrag. Lav evt. en plan med tryghedspersonen.

Der skal afsættes tid til refleksion og forberedende arbejde, så hele processen er tænkt igennem og at du kan begynde at lave det forberedende arbejde, f.eks. aftaler med psykolog, tryghedsperson m.m., så du og dine kollegaer skal være trygge ved proceduren, har snakket det hele igennem og går i gang med det forberedende arbejde. Emnet, målet og dem du udpeger til at være med til gruppen skal være baseret på at det er børn og at den eneste måde at opnå viden om emnet kan kun opnås ved at du snakker med børn. Det er vigtigt, at du har og udviser en oprigtig interesse i at høre børnene.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?