Information og første kontakt

Det kan tage meget tid at komme i kontakt med børn, så start i god tid. God, klar information er grundlæggende for at få børnene til at tage aktiv del og dele deres erfaringer. Det er vigtigt at både børn og voksne omkring barnet, som i sidste ende tager stilling til børnenes deltagelse, får information om hele processen. Overveje følgende:

Hvordan vil du komme i kontakt med barnet?

Ud fra emnet kan det give naturligt mening hvor du kommer i kontakt med barnet/børnene, men andre gang kan det være sværere og der kan være behov for at bruge sit netværk eller særlige interessegrupper, f.eks. foreninger af forældre til børn med autisme.

Hvordan giver du informationen videre?

Hvem er målgruppen for informationen og hvordan giver du informationen – telefonisk, pr. mail eller ved skriftlig henvendelse afhængig af hvor formelt det er og om du kender personen i forvejen. Informationen gives typisk til f.eks. en leder af et fritidshjem, en døgninstitution, skoleinspektør eller lignende. Telefonisk henvendelse er også god hvis du har spørgsmål, mens at en skriftlig henvendelse kan være mere informativ.

Husk tilladelse fra forældremyndighed.

Det er altid vigtigt at få en tilkendegivelse fra barnets forældremyndighed om at de giver tilsagn til at vi kan snakke med barnet. Overvej om der er nogle særtilfælde, f.eks. børn der er anbragte, hvor der kan være behov for tilkendegivelse fra både døgninstitution og kommune og/eller forældremyndighed.

Tilpas information til modtagerne.

Hvis det er information til både voksne og børn, så vær opmærksom på at det skal være alderssvarende, kort og præcist.

Beskriv:

  • Målet med arbejdet
  • Hvad resultaterne skal bruges til
  • Fortæl om processen, herunder feedback
  • Fortæl om det er anonymt eller ej
  • Sørg for at barnet får informationsbrevet.
  • Fortæl hvad det videre skridt er, så du beskriver om du kontakter dem eller om de skal kontakte dig. Hvis du kontakter dem kan det være godt at skrive hvornår.

Forbered informationsmøde og overvej om du har alt med. Lav evt. en tjekliste over vigtige ting du skal drøfte og aftale med tryghedspersonen og andre omkring barnet til det kommende informationsmøde. Det kan f.eks. være særlige behov for barnet, hvis barnet har et handicap og du har behov for input til hvordan mødet skal afholdes. Er der behov for tolkeudstyr udover det sædvanlige? Har barnet andre behov eller hensyn du skal være opmærksom på?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?