Individuelle samtaler

Retningslinjer for inddragelse af børn og unge – individuelle samtaler

Baggrund

Disse retningslinjer giver vejledning til hvordan børn og unge inddrages i forhold der vedrører dem.

Disse retningslinjer beskriver én metode for individuelle samtaler. Der findes andre retningslinjer for at have gruppesamtaler med børn.

Retningslinjerne kan ikke betragtes uden MIOs Børnesyn, hvorfor den fremstår før retningslinjerne. Vi opfordrer alle, der arbejder med eller for børn og unge, at udarbejde deres eget fælles børnesyn, da en betydning for hvordan man møder børnene samt hører og tolker deres børnenes budskaber.

Retningslinjerne er inspireret af forskellig international litteratur om emnet, primært Antologien Børn som informater udgivet af Børnerådet, Danmark i 2000 samt artikel af Karen-Asta Bo og Ingrid Gehl ”Samtaler med Børn”. Retningslinjerne vil på sigt udvikles i takt med, at MIO får flere erfaringer med børnesamtaler.

Retningslinjerne er hjælp og støtte til professionelle voksne, som ikke nødvendigvis har en psykologisk eller socialfaglig baggrund, som af forskellige årsager er i kontakt med børn og unge og inddrager dem i sit arbejde.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?