Beskyttelse

Alle børn og unge har ret til et godt liv. Det betyder, de har ret til at blive beskyttet, hvis deres rettigheder ikke overholdes.

Du skal beskyttes mod dårlige ting som f.eks. vold og seksuelle overgreb, mod alkohol- og hashmisbrug, og mod diskrimination. Beskyttelse mod diskrimination betyder, at du skal behandles ligeså godt som alle andre, uanset hvem du er.

At have ret til beskyttelse kan betyde, at du skal have en handleplan, hvis du er anbragt udenfor dine biologiske forældres hjem. En handleplan handler om, hvad der er bedst for dig de næste år. Læs mere om anbringelse her.

Ret til beskyttelse kan også handle om at hjælpe dig, når du har brug for det. Det kan være, du har brug for et nyt hjem eller brug for at komme til lægen. Måske du har brug for mad eller tøj til at holde dig varm. Det kan også være, du har brug for at hvile dig eller lege som andre børn.

Børn og unge må gerne få deres første arbejde når de bliver 13 år. Der er særlige regler for hvor og hvor længe du må arbejde, særligt hvis du stadig går i skole. Der er også regler for, hvad du må lave på dit arbejde og hvilke tidspunkter du på arbejde. Retten til beskyttelse betyder derfor også, at de voksne skal sørge for, at du beskyttes mod hårdt arbejde, så du er frisk nok til at lære nyt i skolen.

Du kan læse mere om reglerne for arbejde her.

Hvis du føler du ikke bliver beskyttet kan du kontakte SMS rådgivning 1899 eller Tusaannga 801180, så kan de vejlede dig i, hvad du kan gøre. Du kan også henvende dig til MIO på mail mio@mio.gl eller tlf. 34 69 40.

Børn og unge har ret til beskyttelse og ret til at leve et godt liv.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?