Dine rettigheder

Alle børn og unge har rettigheder.

Børn og unges rettigheder står i Børnekonventionen. Børnekonventionen er en aftale en masse lande i verden har lavet. Den aftale handler om at passe godt på børn og unge.

At have rettigheder betyder derfor, at de voksne skal sørge for, at man har et godt liv, at man bliver beskyttet mod dårlige ting og man får hjælp, hvis man har brug for det.

Rettigheder betyder også, at man skal have mad og et trygt hjem, at man kan gå i skole og også holde fri.

Rettigheder betyder ikke, man kan bestemme alting selv, men at de voksne skal huske at spørge, hvad man synes om forskellige ting.

Det er de voksnes ansvar at beslutte hvad der er bedst for en i sidste ende, også selvom man måske har lyst til noget andet. Rettigheder betyder også, at man selv skal huske at opføre sig godt mod sig selv og andre.

Når ens rettigheder ikke overholdes betyder det, at man ikke får den hjælp, man har brug for, at man ikke bliver beskyttet af de voksne eller man bliver behandlet anderledes end andre børn og unge, f.eks. hvis man ikke får lov til at gå i skole eller ikke bliver spurgt om, hvad man synes.

Læs Børnekonventionen her og mere om rettigheder her.

Alle børn og unge har ret il et godt liv. Det står i Børnekonventionen som gælder for alle mennesker under 18 år.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?