”Nothing about us without us”

Børns stemmer høres sjældent i forhold der vedrører dem. Der træffes dagligt beslutninger, som handler om dem, men hvor de ikke høres. Det er ikke noget vi har tradition for eller overhovedet overvejer. Det er vores håb at retningslinjerne kan udvikles i takt med vores erfaring for at inddrage børn og unge i Grønland og at vi på sigt at udgive det, så andre der i retsvæsenet, socialvæsenet, sundhedsvæsenet og indenfor uddannelsesområdet. Ligeledes bør inddragelse af børn og unge være en fast del af en høringsproces i det offentlige ved ændringer eller tilblivelse af en lov.

FN´s børnekonvention kræver at børn og unge inddrages og MIO har et princip om at børn bør inddrages i alle forhold der vedrører dem ud fra deres alder og modenhed.

Børn er eksperter i at være børn og som voksne har vi meget at lære af at lytte til børn og unge. At give børn mulighed for at komme med deres synspunkter og holdninger ud fra deres erfaring som børn og deres egen historie er værdifuld viden for os.

Hovedtanken bag metoden er at lytte til børnene uden at afbryde eller tillægge deres udsagn dine egne værdier, meninger eller fortolkning. Som voksne skal vi sætte en ramme på samme måde som hvis vi mødes med voksne, men vi skal være opmærksomme på hvor meget vi i en given situation skal fylde og sætte nogle klarere rammer. Dette ligger til grund for både individuelle samtaler og gruppesamtaler.

For individuelle samtaler gælder det at det er i orden at stille krav til børnene ud fra deres alder og modenhed om at man f.eks. lytter til andre børn hvis det er i en gruppe eller at man opfører sig ordentligt når man til ekspertgruppemøder.

Sprog er et vigtigt aspekt og generelt er vores holdning at børn skal have mulighed for at kunne udtrykke sig på det sprog de befinder sig bedst med. Der vil altid være tolkning til dansk og grønlandsk og så vidt muligt er der mulighed for at udtrykke sig på andre sprog. Børnene skal mindst mulig føle sproget som en forhindring for at udtrykke deres holdninger og erfaringer og det er vores opgave som voksne at finde gode løsninger, så det kan foregå på grønlandsk og dansk.

I mål og rammer for MIO 2012-2015 kan man læse de forskellige grupper af børn vi taler med, f.eks. ekspertgruppemøder med 2-4 møder eller ekspertmøder med 1 møde, som afholdes lokalt. Ekspertgruppemøder og ekspertmøder afholdes med grupper af børn.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?