Børn har ret til at blive hørt

MIO kan fortælle om hvilke forhold børn har ret til, at blive hørt i.

Børn har ret til at blive hørt i alle forhold der omhandler barnets liv. Det gælder både hjemmeforhold, skoleforhold, fritid, sundhed og andet der berører barnets liv.

Barnets modenhed og alder får en betydning for den vægt, man tillægger barnets udsagn. Børn har ret til at blive hørt og inddraget i forskellige forhold, f.eks.:

  • Børns holdning til en anbringelse udenfor hjemmet eller hvor de selv ønsker at blive anbragt (f.eks. i plejefamilie eller på døgninstitution).
  • Børns rettigheder i forhold til kontakt til begge forældre, når forældrene er skilt (her kan rettens afgørelser have en afgørende betydning for kontakten).
  • Børns daglige aktiviteter i daginstitution, fritidshjem og skole, som f.eks. hvad de skal spise, hvad de skal lave i løbet af året osv.

 

MIO kan ikke tage beslutninger for børnene, men MIO kan gøre opmærksom på, at barnet har ret til at blive inddraget og hørt.

Nogle gange har Retten i Grønland taget en beslutning på familiernes vegne – www.domstol.gl
MIO skal følge lovgivning.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?