Handicap

Hvis du har et fysisk eller et psykisk handicap, har du de samme rettigheder som alle andre børn og unge. Det er faktisk sådan, at der findes nogle særlige rettigheder til dig, der skal sikre, at du får et godt liv.

Du skal have muligheden for at gå til de samme aktiviteter som dine venner f.eks. idræt, håndarbejde, gå i biografen, gå i skole, få en uddannelse og meget andet. Hvis du ikke har disse muligheder, skal kommunen du bor i arbejde for, at det bliver muligt.

Nogle børn og unge med handicap har brug for at tale med andre om deres handicap. Hvis du ikke ved, hvem du skal tale med, kan du altid tale med og spørge om råd ved SMS rådgivning 1899 eller Tusaannga 801180. Du kan også henvende dig til MIO på mail mio@mio.gl eller tlf. 34 69 40.

Du kan også læse mere om forskellige handicap og hvilke muligheder du har her. IPIS er et videns- og rådgivningscenter om handicap.

Ligesom Børnekonventionen gælder i Grønland, så gælder Handicapkonventionen også. Den skal sikre, at alle med et handicap har et godt liv. Du kan læse Handicapkonventionen her.

Børn og unge med handicap har rettigheder som andre børn og samtidig har de særlige rettigheder, der skal hjælpe dem til at leve et godt liv.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?