Det næste møde

Det næste møde giver mulighed for at udforske emnet yderligere.

Start med en kort opsummering af hvad der kom ud af 1. møde

Fortæl at målet med dagen er at komme dybere ned i emnet og have tid til at diskutere det. Giv børnene mulighed for at nævne ting de har tænkt på siden sidst eller ting de glemte at sige.

Hvis koncentration er svær at fastholde kan du holde en pause og lave en leg, hvorefter de kan genoptage deres øvelse.

Introducér nye redskaber og øvelser og fortsat som på 1. dag

Du kan enten sammen med børnene bestemme hvordan man kommer videre med arbejdet eller du kan have redskaber klar til hvordan dagen skal foregå. Det afhænger af børnenes alder, emnets karakter og hvor meget tid der er til rådighed. Hav forskellige redskaber til rådighed, f.eks. skobokse, pap, gamle blade, sakse m.m. Giv børnene mulighed for f.eks. at lave en æske med ting de holder særligt af, en boks der beskriver hvordan man har det inden i og uden på, drømme for hvordan en hjem skulle se ud, lave tegninger eller collage over emnet. Afhængig af emnet kan man have fokus på både det positive og det negative og beskrive begge dele.

Lav en introduktionsøvelse som på 1. møde hvis du holder mødet nogle dage senere end 1. møde. Alternativt kan man starte med en lille leg.

Giv børnene tid til at arbejde med deres øvelse og stå klar hvis de har behov for hjælp eller støtte uden at påvirke deres budskab.

Saml alle når de føler sig færdige

Gentag præsentationerne fra 1. møde og lyt uden at afbryde. Sørg for at der er god tid og lad alle tale ud.

Giv tid til at konkludere for 1. og 2. mødet sammen med børnene. Gennemgå hvad resultaterne vil blive brugt til og fortæl dem hvornår og hvordan de kan se de samlede resultater.

Sig tak for børnenes indsats og tid

Overvej at giv dem en belønning for deres deltagelse, f.eks. en dvd, plakater, en bold eller lignende.

Beskriv inden 2. møde hvordan resultaterne vil blive brugt, hvem der skal have materialerne og hvad du gerne vil have at børnenes bidrag leder til. Forklar hvor de vil få feedback efter mødet. Vær klar over hvad der vil ske efter sidste møde. Nogle vil gerne se konkret materiale efter møderne, mens andre kan synes det er fint at have været med til møderne.

Vær rummelig overfor at børnene bringer følsomme ting op. I de tilfælde, så tak dem for at de deler deres erfaringer og brug at bring samtalen tilbage på et generelt niveau afhængig af hvad emnet er og resultaterne skal bruges til.

Held og lykke til!

Hilsen os fra MIO

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?