MIO og inddragelse af børn

Ethvert barn har rettigheder, men har samtidig også ansvar for at respektere andre børns rettigheder.

Vær opmærksom på at alle, der arbejder med børn, skal udfylde en Børneattest. Læs mere om reglerne og download ansøgning om Børneattest her.

 

MIO og FN’s børnekonvention 

Børnetalsmanden og Børnerettighedsinstitutionen MIO skal arbejde for at styrke og fremme børn og unges levevilkår samt implementering af Børnekonventionen. Dette sker igennem en inddragelse af børn og unge samt ved både kvalitativ og kvantitativ vidensindsamling blandt borgere med særlig fokus på børn og unge.

Børnetalsmanden skal overfor samfundet, herunder forældre, fagfolk og beslutningstagere påpege svære forhold og forhindringer for en tryg barndom ud fra børn og unges egne udsagn.

Børnetalsmanden arbejder generelt som en uafhængig enhed og er bl.a. en politisk uafhængig enhed. Vi kan således påpege ting, der skal rettes op omkring børn og unge uden at vi skal tage økonomiske, personalemæssige eller øvrige hensyn.

Viden fra børn og unge sker på baggrund af:

  • Individuelle samtaler
  • Ekspertgrupper, som er en møderække med børn med erfaring indenfor særlige områder
  • Ekspertmøder, som er enkelte møder med børn i deres bosted
  • Møder og diskussioner med Børnenes Tænketank Meeqqat Isummersorfiat, Nakuusa
  • Elektroniske spørgeskemaer med et repræsentativt udsnit af børn og unge

Samtalerne og møderne kan foregå personligt eller via elektroniske medier, f.eks. via MIO’s hjemmeside, Skype. Børnetalsmanden prioriterer at besøge 4-6 bosteder i Grønland årligt efter fast plan eller i sammenhæng med andre formål på bostedet.

Børnetalsmanden arbejder for børn og unge i hele Grønland, uanset køn, oprindelse eller sprog. Børn og unge har mulighed for at tale med Børnetalsmanden på det sprog de befinder dem bedst med.

Målgruppen gør, at vi skal handle og kommunikere på en børnevenlig måde, det kan på sigt betyde, at kommunikation skal foregå via video fra mobiler/digitale historier, billeder, ved tegninger, figurer og lignende.

Læs mere om Børnekonventionen her.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?