Afholdelse af første møde

Lokalerne og omgivelser skal være indbydende og der bør være alt forberedt, så fokus er på børnene og børnenes budskab under mødet. Kom gerne i god tid og brug tiden på at forberede dig.

Gør lokaler klar og lig arbejdsmateriale ud

Sørg for at alt er klart og indret lokalet, så der er klart til at lave øvelserne. Arbejdsmateriale er med til at børnene får gang i tankerne og de kan arbejde kreativt med at komme ud med deres viden.

Mød børnene når de ankommer til mødestedet

Snak gerne lidt med hvert barn, så de føler sig velkommen og så du kan begynde at fornemme om de allerede har noget de gerne vil sige.

Lav en lær-hinanden-at-kende leg

Lav gerne den samme leg som sidst hvis det er en gruppe af børn der ikke kender hinanden. På den måde er det velkendt leg, men nyt fordi det er en ny gruppe. Alternativt kan man starte med en ny leg og evt. gå rundt og hilse på hinanden til musik.

Fortæl hvad der vil ske på dagen og fortæl om de praktiske detaljer

Fortæl om målet og hvad resultaterne skal bruges til.

Introducér emnet

Emnet skal være åbent og klar, så børnene kan forstå hvad arbejdet indebærer.

Præsentér redskaberne som de vil bruge til at forme og formidler deres budskab med

Hvis der er behov for at de skal skrive noget kan det være en idé at en voksen som ikke dokumenterer hele processen hjælper de grupper der har behov med at skrive det ned.

Lav en gruppe med 3-4 børn og lad dem arbejde uden afbrydelse. Vær til stede, men lav være med at afbryde med dit eget budskab og henvend dig ikke for ofte, men kun få gange hvis de udviser tegn på at have brug for lidt hjælp. Forbered børnene på at de skal præsentere det, så de kan forberede hvad de vil sige hvis det er svært for dem at komme i gang.

Bryd op og lav en kort øvelse der giver energi, hvis det kniber med energien eller koncentrationen

Mindre børn har større behov for at bevæge sig. Tilpas dine øvelser ud fra børnenes alder. Det kan f.eks. være spil et spil, kortspil, brætspil eller et fysisk spil hvis omgivelser tillader det. Det kan være et memory spil med FN’s Børnerettigheder, hvor man også kan snakke om de forskellige rettigheder.

Til større børn kan det være at stå i cirkel og enten lave motionsøvelser på skift eller giv massage til sidemakkeren på skift. En anden øvelse kan være at sætte stole ud i en cirkel og have en mindre stol end antallet af deltagere. En person står i midten og kalder en ting ud, hvor alle der kan lide der skal bytte sæder, f.eks. ”alle der kan lide pizza bytter pladser”. Den der ender i midten uden en stol skal kalde noget nyt ud osv.

Saml alle når børnene føler at de er færdige med deres kreative projekt

Brug de visuelle resultater til præsentation. Du fører diskussionen og spørger hver gruppe om de vil fortælle de andre børn deres budskaber. Lad barnet tale frit om det de har skabt. Spørg opfølgningsspørgsmål hvis du vil vide mere eller ikke forstår hvad barnet mener. Sørg for at der er rigelig med tid til alle præsentationer. Sørg for at dokumentér deres udtalelser, f.eks. skriftligt eller optag lyd eller med video afhængig af hvad det skal bruges til og hvad børnene er tryggest ved. Spørg dem om det og fortæl hvad det skal bruges til.

Lyt og være til stede

Lad vær med at afbryde og giv alle plads og tid til at sige noget. Læg dine egne værdier og forudindtaget meninger til side. Brug hele dit kropsprog til at vise barnet at du lytter. Barnet skal føle at du mener at deres budskaber og udtalelser er meningsfuld del af dit arbejde. Måden du spørger og modtager deres budskaber har stor betydning for deres vilje til at dele deres erfaringer.

Afslut mødet med at tale om næste møde og om hvad der skal ske til næste møde

Fortæl børnene hvordan de kan få fat i dig hvis de har nogle tanker eller idéer de gerne vil snakke med dig om inden næste møde.

Tak børnene for i dag!

I frokost og i pauser kan der opstå muligheder for at børnene kan snakke mere frit og give udtryk for nogle værdifulde meninger. Giv tid og plads til at snakke med børnene, også i pauserne.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?