Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp

Alle børn og unge, der oplever alvorlige kriser såsom traumer, død, ulykke, skilsmisser eller som vokser op i traumatiserede hjem med vold og misbrug, har ret til at få psykisk hjælp til at bearbejde disse problemer.  

Men det kan være vanskeligt for børnene overhovedet at få adgang til denne hjælp, fordi de voksne i stort omfang har berøringsangst omkring det at have psykiske problemer: 

Der er generelt en udbredt skam, berøringsangst og mangel på forståelse i den voksne befolkning for, hvad psykisk mistrivsel er. Problemet er, at de børn og unge, der har brug for psykisk hjælp, af den grund risikerer ikke at få den hjælp, de har behov for” siger hun. 

Efterlyser mere åbenhed om psykiske problemer og flere muligheder for at hjælpe børn 

Et notat fra HS-Analyse, som Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har fået foretaget, viser, at de adspurgte mener, at der er for få muligheder for at hjælpe børn og unge med behov for psykisk hjælp. 

Klik her for at læse Rapporten HS-Analyse: Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?