Underretningspligt

Når man er bekymret for et barns trivsel, sundhed eller udvikling har man pligt til at underrette/indberette kommunen herom (Lov om støtte til børn, kap. 5 §§ 15-16).

MIO kan vejlede i hvornår og hvordan man laver en underretning til kommunen.

MIO modtager ofte henvendelser fra borgere omhandlende bekymringer for børn. Bekymringer om børn kan f.eks. omhandle:

Børn der ikke kommer i skole, børn der ikke får mad, børn der lever med hash og alkoholproblemer i hjemmet, børnder har blå mærker, mistanke om at børn har været udsat for seksuelle overgreb, børn der ikke kommer hjem om natten og meget mere.

Socialvagt telefonnumre:

Qaanaaq 499359

Upernavik 590208

Uummannaq 549522

Qeqertarsuaq 541394

Ilulissat 530917

Qasigiannguit 540430

Kangaatsiaq 586897

Aasiaat 536132

Sisimiut 530197

Maniitsoq 487200

Nuuk 555731

Paamiut 532298

Qaqortoq 493435

Narsaq 497203

Nanortalik 537541

Tasiilaq 598220

Ittoqqortoormiit 599101

Underretninger og bekymringer for børn

Hvis man er bekymret for børns trivsel og sundhed skal man underrette kommunen. Det er muligt at lave en anonym underretning. Du kan lave en underretning ved at sende en mail eller ringe til følgende:

Avannaata Kommunia:

social@avannaata.gl eller ved at ringe til socialvagten i din by.

Kommuni Qeqertalik:

Aasiaat:
nalunaarut.aasiaat@qeqertalik.gl
Telefonisk: 536132

Qeqertarsuaq:
nalunaarut.qeqertarsuaq@qeqertalik.gl

Kangaatsiaq:
nalunaarut.kangaatsiaq@qeqertalik.gl
Telefonisk: 586897

Qasigiannguit:
nalunaarut.qasigiannguit@qeqertalik.gl
Telefonisk: 523102

Qeqqata Kommunia:

sis.familie@qeqqata.gl
Sisimiut telefon: 53 01 97

Maniitsoq telefon:  48 72 00

Kommuneqarfik Sermersooq:

meeqqavut@sermersooq.gl eller telefon 36 60 60

Kommune Kujalleq:

underretninger@kujalleq.gl eller ved at ringe til socialvagten i din by

Alle kommuner har vejledninger til hvordan man underretter om sine bekymringer for børn:

Avannaata Kommunia:
Underretning
Underretning – Bryd tavsheden

Kommune Qeqertalik:
Underretning
Underretning på grund af bekymring over barn

Qeqqata Kommunea:
Underretning

Kommuneqarfik Sermersooq:
Underretninger

Kommune Kujalleq:
Underretning

Kommunernes procedurer

Når man har underrettet kommunen om sin bekymring, skal kommunen sende en bekræftelse på, at underretningen er modtaget. Dette skal ske indenfor en uge efter kommunen har modtaget underretningen.

Kommunen har pligt til at undersøge forholdene i de underretninger der modtages, og kommunen skal indenfor 24 timer efter modtagelsen af underretningen vurdere om de skal igangsætte en socialfaglig undersøgelse.

Når man har lavet en underretning til kommunen har man ikke krav på, at få yderligere information om hvad der sker i børnenes sager.

Central Rådgivningsenhed  kan rådgive og vejlede kommunalt ansatte (f.eks. sagsbehandlere) i området for udsatte børn og unge.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?