Børn med handicap

MIO kan italesætte hvilke rettigheder børn med handicap har og vejlede børn med handicap om samme forhold som andre børn.

Alle børn med handicap kan henvende sig til MIO.

MIO kan ikke tage beslutninger i sager, som omhandler børn med handicap (MIO kan ikke tage beslutninger i børnesager generelt).

Børn med handicap har samme rettigheder som andre børn.

Børn med handicap er samtidig særligt beskyttet grundet deres handicap, hvilket betyder at der er særlige hensyn man skal tage til børn med handicap.

Særlige hensyn kan omhandle:

    • Børn med handicap eller børn i komplicerede læringssituationer, kan i skolegangen have brug for støtte i forhold til den undervisning, de har ret til at modtage.
    • Børn med handicap eller børn i komplicerede læringssituationer kan have behov for, at de voksne omkring dem har kendskab til specialpædagogik.
    • Der skal i alle offentlige sammenhænge – skoler, institutioner, butikker, forsamlingshuse m.v. være mulighed for, at børn med handicap at komme til og fra stedet.

MIO kan henvise til:

IPIS: Hos IPIS kan man få vejledning i forhold til personer med handicap.

Handicaptalsmanden: cjo@tilioq.gl

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?