MIOs børnesyn

– Alle børn er værdifulde

MIO har udarbejdet et børnesyn, som er udgangspunkt for arbejdet med børn og unge i hverdagen. MIO tror på, at:

 

Medmenneskelighed

I MIO er vi først og fremmest mennesker. Derfor møder vi vores medmennesker – børn, unge og voksne – med menneskelig kontakt og omsorg. Vi går ydmygt til vores opgave og kommer barnet i møde på barnets egne præmisser.

 

I MIO ved vi, at alle børn er unikke individer

Alle børn er unikke individer og alle har ret til at være som de er.
I MIO har vi stor respekt for det enkelte individ og anser alle børn for at være lige meget værd. Vi forsøger at få forståelse for barnets situation og tilpasser os til det enkelte individ; ligesom vi søger at tilpasse os det enkelte barns bosted.

 

Børn ved bedst, hvordan det er at være børn

Alt hvad vi laver i MIO er baseret på børns egne oplevelser. Vi er børnenes stemme og anser inddragelse af børn, som en vigtig forudsætning for vores arbejde.
Vi anvender forskellige metoder og visuelle redskaber til at møde børn i børnehøjde.
Børn er børn og børn skal mødes, der hvor de er.

 

Børns meninger er lige så vigtige som voksnes

Uanset alder og ståsted er barnets stemme lige så vigtig som den voksnes.
Vi respekterer barnets egne grænser, behov og følelser. Barnets stemme, perspektiv og meninger skal respekteres af alle.

 

Vores tilgang til børn

I MIO ønsker vi at give børn og unge et ståsted. Vi ønsker at være vejviseren og vejlede og guide børn og unge. Vi bygger vores arbejde på tillidsfulde relationer med høj troværdighed og værner om vores integritet, ligesom vi respekterer barnets egne grænser. Vi har en professionel tilgang til vores arbejde og møder barnet i medmenneskelig kontakt.

 

Klik på billedet for at se vores plakat:

 

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?