Børns ret til beskyttelse

Alle børn der ønsker beskyttelse kan henvende sig til MIO.

MIO kan rådgive og vejlede private og fagfolk om børns ret til beskyttelse.

Har du kendskab til børn, der lever i utrygge rammer, så kan MIO vejlede dig i hvad du skal gøre.

Børn har ret til at leve et liv, hvor de beskyttes mod alle former for misbrug, udnyttelse, overgreb og svigt.

Børn skal f.eks. beskyttes mod svigt fra voksne, der har et misbrug eller udøver vold og overgreb mod børn. Eller beskyttes mod, at vokse op uden mad eller uden mulighed for at komme i skole.

Børn har ret til at leve et trygt og sundt liv. Alle børn har ret til beskyttelse.

 

Underretningspligt

Når man er bekymret for et barns trivsel, sundhed eller udvikling har man pligt til at underrette/indberette kommunen herom (Lov om støtte til børn, kap. 5 §§ 15-16).

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?