Undervisningsmateriale

Sæt børns rettigheder på skoleskemaet

Dette undervisningsmateriale indeholder aktiviteter, øvelser og værktøjer, som du som lærer kan bruge til, at planlægge din undervisning i børns rettigheder. Reflektere over og planlægge, hvordan du skaber et læringsmiljø, der respekterer og understøtter dine elevers rettigheder, samt styrke elevrådet og forældreinddragelsen.

Materialet er rettet mod folkeskolens yngste- og mellemtrin. Materialet er udarbejdet af MIO og Institut for Menneskerettigheder. Hent materialet her.

 

Det er min krop

Dette undervisningsmateriale fra 2016 indeholder aktiviteter, øvelser og værktøjer, som du som lærer kan bruge til:

Fremme børns viden og handlemuligheder, når de møder situationer, der kan virke krænkende, grænseoverskridende eller dilemmafyldte. Hvad skal de gøre? Hvad skal de sige? Hvad må og kan man? Materialet er rettet mod folkeskolens mellemtrin 4.-7. klasse. Materialet er udarbejdet af MIO i samarbejde med Saaffik og Departement for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender. Hent materialet her.

 

Jeg har rettigheder

MIPI/MIO og ICC Grønland har sammen besluttet at lave en skolebog om Børnekonventionen. Formålet med bogen er at gøre børn i Grønland bekendt med de rettigheder, som de har i følge FN’s Børnekonvention. For at sikre, at rettigheder ikke brydes, er det en central forudsætning, at befolkningen har kendskab til disse, hvilket gælder både børn og voksne. I efteråret 2012 har alle folkeskoler i Grønland fået tilsendt klassesæt.

Som en yderligere hjælp er MIO i gang med at udarbejde flere forslag til opgaver, der kan bruges i undervisningen i børns rettigheder. Disse forslag bliver løbende lagt ud på MIO’s hjemmeside.

Grundbogen – Jeg har rettigheder, der er skrevet på dansk og grønlandsk kan læses her.

Lærervejledningen til – Jeg har rettigheder, der er skrevet på dansk og grønlandsk kan læses her.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?