Rettigheder

FN’s Konvention om Barnets rettigheder blev vedtaget af FN’s generalforsamling den 20. november 1989. Konventionen kaldes typisk til dagligt Børnekonventionen. Børnekonventionen er tiltrådt (ratificeret) af 192 lande, herunder Danmark, hvor Grønland hører under i denne sammenhæng. Grønland tiltrådte selv FN’s Børnekonvention i 11. maj 1993 og har dermed forpligtet sig selv til at leve op til artiklerne i konventionen og sikre at den implementeres.

Børnekonventionen er ikke en lov, så lande der har tiltrådt den, kan ikke dømmes eller straffes efter konventionen. Børnekonventionen kan ses som overordnede retningslinjer, som man selv vælger at forpligte sig til at følge og arbejde for. FN har nedsat en komité for Barnets rettigheder og hvert land skal hvert 5. år rapportere til denne komité. Komitéen kan kritisere og fordømme at landene ikke har fulgt FN’s Børnekonvention og komme med udtalelser til hvilke områder landene skal arbejde på.

I hvert land er der mulighed for at relevante parter, f.eks. Børnetalsmanden i Grønland, NGO eller andre lignende parter kan skrive en skyggerapport til den officielle rapport. Hvert land kommer på baggrund af rapporterne til en form for eksamination hos Komitéen, hvor man kan fortælle om ny udvikling og nye tiltag i den mellemliggende periode.

Børnekonventionen gælder for alle børn i verden under 18 år og tager udgangspunkt i barnets bedste.

Børnekonventionen deles typisk op i 4 dele:

  • Barnets grundlæggende rettigheder
  • Barnets ret til udvikling
  • Barnets ret til beskyttelse
  • Barnets ret til medbestemmelse

Du kan læse den fulde version af FN’s Børnekonvention her.

Du kan læse en forkortet udgave af FN’s Børnekonvention her.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?