Afholdelse af informationsmøde

Formålet med informationsmødet er at indsigt i hvad arbejdet går ud på og at skabe kontakt med de involverede. Selvom der er sendt information ud kan der være nogle der ikke har læst det eller der kan være behov for at få svar på nogle af sine spørgsmål for begge parter. Informationsmødet lægger grundlaget for det fremtidige samarbejde og første gang der er mulighed for at lære hinanden at kende.

Målgruppen er både børn og voksne omkring barnet. I visse tilfælde kan det omvendt være en fordel at mødes med børnene uden at de voksne er til stede. Det giver dem mulighed for at træffe deres egen beslutning og ikke blive påvirket af de voksne, men det skal vurderes i de enkelte situationer.

Hold mødet kort og vær klar i dine budskaber:

Start med at alle præsenterer sig selv og en ting de godt kan lide.

Det kan være en hobby, en livret eller man kan lave en leg, hvor man skal sige sit navn, f.eks. Tina og siger et navn på et dyr der starter med det samme forbogstav, f.eks. tiger og så skal alle sige ”Hej Tina!” mens de med kroppen efterligner en tiger. Der kan være mange forslag, men find en leg, som er tilpasset børnenes alder og modenhed. Det vigtigste er at det er med til at bryde isen og det er sjovt for alle.

Forklar hvad målet er og hvorfor det er vigtigt med børnenes erfaring.

Fortæl hvem har adgang til den viden børnene kommer med og om de er anonyme eller ej.

Giv praktisk viden om hvordan møderne foregår

Fortæl hvad møderne vil kræve af dem, herunder hvor og hvornår, men gem det meste af informationen til selve mødet.

Giv mulighed for at der kan stilles spørgsmål og du kan stille spørgsmål.

Fortæl hvordan børnene får feedback.

Fortæl om at alle har underretningspligt.

Fortæl at de kan være anonyme og alt hvad de siger ikke vil komme ud til andre, f.eks. deres plejefamilier eller de institutioner de er anbragt på, men fortæl at du er forpligtet til at fortælle ting du hører der er til skade for barnet videre, men at du vil snakke med barnet om det. Det er vigtigt at opbygge en tryghed, så forbered dig på en måde at fortælle det på uden at bryde deres tillid.

Giv mulighed for at børn kan sige ja til at deltage allerede nu.

Hvis barnet har behov for at vende tilbage og først tænke over det er de velkomne, men de skal vide hvad deadline er. Det er vigtigt at børnene ved at de kan trække deres tilsagn på et senere tidspunkt.

Giv visitkort med billeder på, så børnene og de voksne omkring børnene kan kontakte dig og dine kollegaer.

Det er vigtigt at sige at man lytter til børnene og at det ikke er dig som skal fortælle dem hvad der er rigtigt eller forkert. Det indledende arbejde er meget værdifuldt givet ud senere hen, så fokuser på at opbygge en god relation til børnene allerede på dette tidspunkt. Hvis der er behov for at bygge en stærk tillid op inden møderne starter kan det være en god idé at besøge børnene igen.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?