Forberedelsesfase

Det er en god idé at være i nogle indbydende, lyse lokaler eller skabe det indbydende, også set fra barnets perspektiv.

Som udgangspunkt giver forældrene samtykke, dernæst barnet

Sørg for at forældrene først giver en tilladelse til snakke med barnet. Derefter skal barnet give tilladelse. Der er behov for en stillingtagen til hvad du gør hvis barnet henvender sig, men du ikke har en tilladelse fra forældre, set ud fra barnets tarv.

Vær opmærksom på din egen tilgang

På grund af at der kan være en skæv magtbalance kan det være vigtigt at have en anden tilgang end den sædvanlige i mødet med barnet, måske mere ydmyg eller mere lyttende.

Overvej om du skal have redskaber klar

Det kan være en god idé at have mulighed for at tegne eller lege hvor de fortæller hvordan de har det. Stil gerne spørgsmål for at forstå barnet bedre eller for at komme dybere ind i deres fortælling.

Er der behov for tolk?

Man skal sikre sig at der er forventningsafstemt med barnet og den voksne om hvilke sprog samtalen går på. MIO’s udgangspunkt er at alle børn skal have mulighed for at udtrykke sig på grønlandsk og dansk samt engelsk hvis der er behov. At have en tolk med kan dog skabe en formel situation, så giv gerne tid til at snakke lidt sammen, så alle løsner lidt op.

Overveje hvilken holdning der er til forældres deltagelse

Er det i orden at forældre eller andre tryghedspersoner er med? I MIO er vores princip er vi lader barnet bestemme om der skal være voksne til stede ved samtalen, men at skal have mulighed for at bede den voksne om at gå undervejs, hvis vi vurderer at det er til gavn for barnet og barnets historie. Barnet bør altid have mulighed for at have en tryghedsperson før, under og efter en samtale og vi opfordrer barnet til at få en voksen med til samtalen. Inden samtalen fortæller vi dog den voksne om MIOs princip om den voksnes deltagelse.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?