Børnetalsmanden

Aviâja Egede Lynge er 40 år gammel og uddannet socialantropolog fra Edinburgh University. Aviâja har undervist i pædagogisk antropologi, udvikling & læring, samfundsfag og kommunikation på Institut for læring. Hun er medlem af akademisk råd for Global Leadership School of Indigenous Women og gennemført Human Rights Advocates Program på Columbia University.

Aviâja bor i Nuuk med sin familie. Nogle af Aviâjas vigtigste principper er lige vilkår for alle børn, retten til at være den man er, uanset baggrund samt retten til læring og uddannelse.

Aviâja blev Børnetalsmand i juni 2015 og sidder som udgangspunkt i en 3-årig periode, med mulighed for forlængelse.

HVAD LAVER BØRNETALSMANDEN?

Børnetalsmanden har til opgave at sikre og fremme børn og unges interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention.

Børnetalsmanden er ansat i 3 årig periode, der kan forlænges med endnu en periode. Naalakkersuisut vælger Børnetalsmanden ud fra en almindelig ansættelsesproces foretaget af embedsmænd fra hhv. Departement for Familier, Sundhed og Uddannelse.

Børnetalsmanden skal:

  • Rådgive og vejlede børn og unge om deres rettigheder og klageadgang
  • Rådgive og vejlede forældre om børns rettigheder og klageadgang
  • Rådgive og vejlede offentlige og private institutioner
  • Sikre lovgivning og praksis omkring børn og unge iht. FN’s Børnekonvention
  • Vurdere forhold for børn og unge
  • Indsamle information om børn og unge
  • Formidle information om børn og unge
  • Deltage i samfundsdebat og opfordre børn og unge til deltagelse
  • Foreslå tiltag der styrker børns vilkår

Børnetalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser og har adgang til information om børns vilkår i offentlige og private institutioner.

Børnetalsmanden, Børnerådet og Børnerettighedsinstitutionen er en uafhængig enhed og har ret til at komme med udtalelser. Børnetalsmandens forpligtelse i forhold til offentlige udtalelser er hos børn og unge.

Børnetalsmanden, Børnerådet og Børnerettighedsinstitutionen blev etableret 1. marts 2012 ved implementering af Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd.

BØRNETALSMAND 2012-2015

Grønlands første Børnetalsmand var Aaja Chemnitz Larsen. Aaja er uddannet kandidat i cand.scient.adm. og er i dag medlem af Folketinget for Grønland.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?