Gruppesamtaler

Retningslinjer for inddragelse af børn og unge – gruppesamtaler

Baggrund

Disse retningslinjer giver vejledning til hvordan børn og unge inddrages i forhold der vedrører dem.

Disse retningslinjer beskriver en metode for gruppesamtaler. Der findes andre retningslinjer for at have individuelle samtaler med børn.

Retningslinjerne kan ikke betragtes uden MIOs Børnesyn, hvorfor den fremstår før retningslinjerne. Vi opfordrer alle, der arbejder med eller for børn og unge, at udarbejde deres eget fælles børnesyn, da en betydning for hvordan man møder børnene samt hører og tolker deres børnenes budskaber.

Retningslinjerne er inspireret af forskellig international litteratur om emnet og på sigt MIOs egne erfaringer med inddragelse af børn og unge. Retningslinjerne om gruppesamtaler tager udgangspunkt i hæftet “Young Speakers – a method for listening to children” udgivet af the Ombudman for Children in Sweden, men er en tilpasning og tilføjelser, som sker ud fra egne erfaringer og værdigrundlag. Retningslinjerne vil blive udviklet løbende i takt med at vi får flere erfaringer.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?