Borgerhenvendelser til Børnerettighedsorganisationen MIO 2020

En del af Børnerettighedsinstitutionen MIO’s daglige arbejde er at yde gratis, individuel rådgivning til såvel børn som voksne om børns rettigheder og om lovgivning på børne- og ungeområdet. Denne opgørelse er en oversigt over de daglige borgerhenvendelser, som sker direkte til kontoret i Nuuk. Henvendelser, som sker telefonisk, via MIO’s Facebook-side eller ved at børn og voksne henvender sig direkte til kontoret. 

Igennem årene har gennemgangen af borgernes henvendelser vist, at MIO ofte er det sted, som borgere henvender sig til, når de oplever ikke at få svar fra de offentlige myndigheder, eller når de oplever ikke at blive taget alvorligt af dem. En af opgørelsens hovedkonklusioner er, at der fortsat er et stort behov for at styrke myndighedernes arbejde. Derfor vil opgørelsen indeholde konkrete anbefalinger til Selvstyre og kommunerne. 

Læs rapporten ved at klikke her.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?