Henvendelser til MIO

Hvad kan du henvende dig til MIO om?

MIO tager imod alle henvendelser fra børn og unge, men det er ikke alle henvendelser fra voksne MIO kan hjælpe med.

I MIO modtager vi dagligt mange henvendelser fra borgere, både børn og voksne fra hele Grønland. Mange gange viderehenviser MIO voksne borgere til rette instans, hvor de kan få hjælp.

MIO har vi lavet denne oversigt til borgere, så de ikke kontakter MIO forgæves, men får mulighed for at henvende sig til rette instans, første gang de søger hjælp.

Hvem kan henvende sig til MIO?

MIO er en børnerettighedsinstitution der kan yde råd og vejledning om børns rettigheder og børns klageadgang. MIO kan rådgive og vejlede børn, privatpersoner og offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger.

MIO arbejder ud fra FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) og den gældende lovgivning i Grønland.

Hvilken slags rådgivning giver MIO?

MIO og Børnetalsmanden kan kun udtale sig om børns generelle forhold og hvad deres rettigheder er. Det betyder, at MIO og Børnetalsmanden ikke kan tage nogen beslutninger i børnesager eller gå ind i et enkelt barns sag, som f.eks. en sagsbehandler ved kommunen gør.

MIO har desværre lukket for borgerhenvendelser frem til det nye år.

På grund af stort arbejdspres og få ressourcer, er vi desværre nødsaget til at lukke for borgerhenvendelser i perioden frem til 1. januar 2020.

I denne periode er det ikke muligt at få råd og vejledning fra sekretariatet i Nuuk.

Har du brug for nogle, at tale med kan du kontakte Tusaanga på tlf.: 801180 eller SMS 1899.

Du kan også se hvilke hjælpeinstanser der ellers findes her: http://mio.gl/til-boern-og-unge/her-kan-du-faa-hjaelp/?lang=da

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?