Hjælp gennem MIO

SMS rådgivning 1899

Hvis du er ked af det, hvis du har problemer, eller bare brug for en at tale med?

Så kan du SMS’e til 1899, SMS rådgivning som er en gratis landsdækkende børne- og unge SMS linje, hvor man kan skrive sammen med en voksen der kan rådgive.

Åbningstid: Mandag – fredag kl. 16:00 – 22:00

 

Rådgivning ved Tusaannga 801180 og SMS 1899

En del af Børnetalsmanden og MIO’s opgave er, at yde råd og vejledning til børn om deres rettigheder og klageadgang, samt råd og vejledning til offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger m.v. og privatpersoner om spørgsmål, der vedrører børns vilkår og børns rettigheder og klageadgang.

Børnetalsmanden og MIO kan kontaktes her.

Børnebisidder Najorti

For at børn får en Najorti skal de selv have et ønske herom.

Børn der ønsker en Najorti kan henvende sig direkte til Foreningen for Grønlandske Børn FGB på tlf.: 311011 – 290028 eller SMS’e til 1899 eller sende en e-mail.

Hvad er en Najorti?

Najorti handler om, at give børn og unge bedre mulighed for at blive inddraget i egne sager ved kommunen. Nogle børn har ikke en voksen at støtte sig op ad når deres sager behandles i kommunen. Disse sager kan bl.a. handle om anbringelser. Nogle børn kan have svært ved at udtrykke præcis hvad det er de vil eller de kan have svært ved at forstå sagens gang i kommunen. Her vil en Najorti kunne hjælpe barnet.

En professionel Najorti er til kun for barnet eller den unges skyld.

En Najorti fungerer som barnets talerør og taler kun for barnets egne ønsker. En Najorti er upartisk og lader ikke andres holdninger eller meninger påvirke hvad han/hun siger. Najorti skal kun udtrykke barnets ønsker og holdninger. Najorti hjælper også barnet med at forstå/oversætte hvad der bliver sagt på møder, støtter barnet under sagsbehandlingen og hjælper barnet til at forstå hvilke beslutninger der tages om barnets sag i kommunen.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?