Fremgangsmåde ved individuelle samtaler med børn

Det er vigtigt at understrege at disse retningslinjer ikke er til for almindelige samtaler, hvor børn skal inddrages som høringspart i f.eks. sociale sager eller i retsvæsenet. Iht. Artikel 12 i FN´s Børnekonvention har børn ret til at blive hørt.

Da vores tilgang til samtaler med børn i høj grad afspejles af vores måde at tænker og arbejder på vil den naturligt være baseret på MIO’s børnesyn.

Det forventes at de fleste samtaler der sker mellem børn og Børnetalsmanden de første år vil være fordi at Børnetalsmanden og MIO opsøger børn for at få indsigt i deres viden. På sigt har MIO mål om at få henvendelser fra børn, men forventer at det bliver i mange forskellige former, såsom chat, sms, skype og via sociale medier, hvilket understøtter Børnetalsmandens mål om at det ikke bliver det fysiske møde der begrænser hvilke børn Børnetalsmanden snakker med.

Børn betragtes som eksperter i at være børn og i netop at være den de er. Det er vigtigt at det ikke bliver den voksnes fortolkning der ligger til grund for en konklusion på hvad barnet har at sige, men at det er barnets egne udsagn og budskaber der skal forstås af de voksne. På den måde får de bedst mulighed for indflydelse og medbestemmelse, men på sigt også selvbestemmelse.

At inddrage børn og unge i forhold der vedrører dem, herunder også at lytte til dem og lade dem fortælle om deres bekymringer, er nyt og det kan tage tid at opbygge en anden holdning til at høre og lytte til børn.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?