Borgerhenvendelser til Børnerettighedsinstitutionen MIO 2019

De sidste 5 år er MIO blevet velkendt af befolkningen. MIO har målrettet arbejdet for at nå befolkningen og møde dem ligeværdigt, uanset geografisk som menneskeligt. Det betyder at antallet af henvendelser også er steget.

En del af MIO’s daglige arbejde er at modtage henvendelser om børns vilkår og rettigheder. Dette sker direkte til kontoret i Nuuk. Fællesnævneren for henvendelserne er, at børn og voksne ikke føler, at de bliver lyttet til, at de ikke bliver taget alvorligt, hverken af deres nærmeste omgivelser, eller af myndighederne. Børn har brug for, når de møder belastninger i deres liv, at de bliver taget alvorligt og at voksne tager ansvar og handler på det. Vi ved alle, at børnene kan lide skade langt ind i voksenlivet, når den rette hjælp ikke ydes. Læs rapporten her

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?