MIO Inviterer landets skoler til at deltage i tegnekonkurrence

MIO markerer hvert år d. 20. november Børnekonventionens fødselsdag. I år fylder Børnekonventionen 30 år, og vi ønsker at markere dette med en tegnekonkurrence for alle landets skoler.

Vi inviterer derfor alle skoler og alle klasser til at deltage.

Konkurrencen går ud på at hver klasse skal undersøge, tale om, og tegne hele, eller dele af Børnekonventionen. Én klasse skal sende én tegning; hvordan tegningen skal udformes og se ud, bestemmer klasserne selv.

Formålet med konkurrencen er dels at give børnene anledning til at lære mere om deres rettigheder, at se deres syn på rettigheder samt at inddrage dem i arbejdet for at udbrede kendskabet til FN’s Børnekonvention.

MIO kårer tre vindere – en vinder fra hvert trin. Præmien består af mad, drikke og pynt til en klassefest, venligst sponsoreret af Kalaallit Nunaanni Brugseni. Desuden vil vindertegningerne blive trykt til plakater af MIO og blive brugt i MIO’s arbejde.

Vi opfordrer alle skoler og alle klasser til at deltage og håber at i vil være med til at sprede budskabet om konkurrencen.

For at deltage skal klasselærere:

• Tilmelde klassen til konkurrencen senest 20. september ved at skrive til Avijâja Jepsen på askj@mio.gl
Ved tilmelding skal følgende oplyses: Skolens navn, hvilken klasse det er, klasselærers navn og kontaktoplysninger samt hvor mange elever der er i klassen

• MIO skal have modtaget tegningerne senest 1. november

• Vinderne kåres på Børnekonventionens dag d. 20 november, men vinderne vil blive oplyst om dette forud for dagen.

Information om MIO findes på www.mio.gl
Herunder blandt andet information om børnerettigheder:
http://mio.gl/wp-content/uploads/2018/07/2018_06_mio_konvention_kort_web4.pdf
http://mio.gl/wp-content/uploads/2017/03/NAKUUSA_Mio_Foraeldrebog_dk_opslag_lowres1.pdf
http://mio.gl/wp-content/uploads/2017/03/mio-imr_undervisning_dk_web.pdf

Invitationen til eleverne og deres lærere findes her.

Vi håber at mange klasser vil deltage og vi glæder os meget til at se de flotte tegninger.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?