Om børn og unge

Når magtesløsheden taler

Rapport om borgerhenvendelser til MIO kan læses ved at klikke her.


Lad os styrke børns rettigheder sammen
Med udgangspunkt i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder ønskede Kommuneqarfik og Børnerettighedsinstitutionen MIO i 2014 at styrke børns rettigheder. Samarbejdet varede i knap to år og sluttede i november 2015.

Læs rapporten her eller ved at klikke på billedet.

Plakaten “FN’s børnekonvention – grønland lever ikke op til følgende artikler i konventionen”

Denne plakat illustrere hvilke artikler der ikke leves op til i Grønland og viser behovet for en National Handleplan for alle børn og unge på tværs af sektorer.
Se plakaten ved at klikke på billedet eller ved at klikke her.

Rapporten Børnerettighedsinstitutionen MIO’s arbejde 2015-2018

Rapporten Børnerettighedsinstitutionen MIO’s arbejde 2015-2018, indeholder erfaringer og fortællinger fra børn og voksne, som har berettet om børns vilkår til MIO i årene 2015-2018. Læs rapporten ved at klikke her.

Grænsesætning i børneopdragelsen – Hvorfor og hvor går grænsen? 

Denne håndbog er rettet til forældre og børnenes omsorgspersoner, der opdrager børn, og kan bruges som inspiration i forhold til grænsesætning. Barnet har ret til at få sat grænser, og voksne har ansvaret for, at denne ret bliver opfyldt.

Kærlighed er også at sætte grænser. Grænsen er beskyttelse af os selv og giver os tryghed i relationen, når den respekteres. Når vores grænser bliver respekteret, føler vi os anerkendt og elsket. Når vores grænser bliver overtrådt, føler vi os ikke respekteret eller krænket.

Det er nødvendigt både at kende sine egne grænser og lære at sætte dem.

I håndbogen kan du finde en række eksempler, som vedrører grænsesætning, som du eller sammen med andre kan arbejde med eller inspireres yderligere af.

Denne håndbog kan inspirere dig til en god og kærlig grænsesætning til glæde for dig selv og dine børn.

Håndbogen ”Grænsesætning i børneopdragelsen – Hvorfor og hvor går grænsen?” er skrevet grønlandsk og dansk og kan læses her.

Viden om børn og unge – rapporter og undersøgelser 2004-2016

MIO har samlet et overblik over hovedresultaterne i de rapporter og undersøgelser, der er lavet om børn og unge i Grønland i perioden 2004-2016. Som noget nyt er viden om uddannelse og frafald under ungdomsuddannelser behandlet i dybden, samtidig med at viden om børns fysiske og psykiske sundhed er behandlet. Klik her for at læse rapporten.

MIO’s viden om børn og unge – rapporter og undersøgelser 2004-2014 

MIO har samlet et overblik over hovedresultaterne i de rapporter og undersøgelser, der er lavet om børn og unge i Grønland i perioden 2004-2014.

Forældrebogen “Med Kærlig hilsen”

Alle forældre har nu mulighed for at hente den gratis inspirationsbog, ”Med kærlig hilsen”, i deres lokale Pilersuisoq eller Pisiffik. Bogen skal give stof til eftertanke og fornyet inspiration til forældre og er udgivet af Børnerettighedsinstitutionen MIO og projektet NAKUUSA.

Bogen, der er skrevet på dansk og grønlandsk, kan læses her Med kærlig hilsen.

Et menneske er et menneske

Rapporten ”Et menneske er et menneske” er blevet til på baggrund af interview med 33 anbragte børn fra døgninstitutioner og plejefamilier i Uummannaq, Ilulissat, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq, Narsarsuaq og Tasiilaq. Børnene fortæller, hvordan de har oplevet at blive og være anbragte. Fokus i undersøgelsen er på børnenes trivsel, men også på om børnene inddrages af forvaltningen i deres sag herunder i arbejdet med handleplanerne, på kontakten med familien, på deres tanker om fremtiden og på om børnene synes, de fik hjælp, da de fik behov for det.
Undersøgelsen viser, at der er et stort gab mellem børnenes oplevelser af indsatsen og det som lovgivningen foreskriver. Der er behov for at opprioritere inddragelse af børnene og arbejdet med handleplaner, så der skabes kontinuitet i børnenes opvækst, både hvad angår hjælpeforanstaltninger, kontakt til familien og planer for fremtiden. På baggrund af undersøgelsen, samt den sideløbende undersøgelse af vilkårene for det sociale arbejde med børn- og ungesager, peger MIO på behov for flere ressourcer, handlemuligheder og kompetenceløft til myndighedssagsbehandlere i børn- og ungeafdelingerne, så udsatte børn kan få en hurtig og kompetent social indsats.

Læs online her.

Hent PDF her.

Fra lov til praksis

MIO præsenterede i maj 2014 undersøgelsen “Fra lov til praksis”, Der sættes blandt andet fokus på hvordan lovgivningen omsættes til praksis, om den nuværende sagsbehandling giver en optimal sagsbehandling, der er for barnets bedste, samt om barnet høres i henhold til lovgivningen.

Undersøgelsen kan findes her.

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

MIO har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og Grønlands Statistik udarbejdet rapporten “Ingen børn skal vokse op i fattigdom”

Rapporten kan findes her i forkortet version Ingen børn skal vokse op i fattigdom.

MIO’s bedste råd – pjeceserie

MIO har udarbejdet en række pjecer med gode råd til voksne og børn. Pjecerne omhandler det at vokse op i familier, hvor mor og far ikke længere bor sammen, samt forebyggelse af selvmord:

Når mor og far ikke længere skal bo sammen

Gode råd til voksne – Når mor og far ikke længere skal bo sammen

Forebyggelse af selvmord

Om forebyggelse af selvmord. Se pjecen her.

Børns brug af internet og sociale medier

I 2014 oprettede MIO et Børnepanel bestående af grønlandske 6.-7. klasses folkeskoleelever. MIO vil med Børnepanelet høre børn om forskellige emner, som vedrører dem og deres hverdag. Med Børnepanelet bliver børnenes stemmer hørt. I denne undersøgelse er panelet blevet spurgt om deres brug af internet og sociale medier. Denne rapport er udarbejdet til voksne, en rapport til eleverne der deltog i undersøgelsen modtog ligeledes en rapport med deres besvarelser. Den kan findes under publikationer Til børn og unge.

Rapporten til voksne kan hentes her.

Børnebisidder Najorti

Najorti handler om, at give børn og unge bedre mulighed for at blive inddraget i egne sager ved kommunen.

Parallelrapport til FN’s Børnekomité

I forbindelse med Selvstyrets afrapportering til FN’s Børnekomité om børn og unges levevilkår i Grønland, har MIO udarbejdet en parallelrapport der uddyber forskellige forhold vi mener Børnekomitéen skal være opmærksom på.

Læs rapporten på dansk her, og på engelsk her.
Rapporten kan findes på grønlandsk her (OBS! Rapporten er ikke grafisk opsat).

Børnetalsmandens børnepolitiske anbefalinger

Som et led i Børnetalsmand Aviâja Egede Lynges mål- og strategiplan frem til 2018, udgiver børnerettighedsinstitution MIO et hæfte rettet til politikere og forvaltningsinstitutioner, indeholdende anbefalinger om tiltag, der skal være med til at sikre og synliggøre børns rettigheder. Hæftet “Alle børn er værdifulde” kan findes her.

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Har du husket at give ros og kram til dit barn i dag?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for at deres børn har et godt liv: Har du husket at spørge, hvad dit barn synes?

Kender du børns rettigheder?

Forældre har det største ansvar for deres børn har et godt liv: Sætter du dit barnets behov før dine egne.

Kender du børns rettigheder?

Børn har ret og pligt til at gå i skole: Husker du at snakke med dit barn om, hvad det har lært i skole i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Husk at kramme og kysse dit barn når du går.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Har du husket at grine sammen med dit barn?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Børn har ret til en levevilkår, der gør, at de kan udvikle sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt.

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Hvad har dit barn spist til frokost i dag?

Kender du børns rettigheder?

Børn har brug for mad, søvn og omsorg: Giver du dit barn kærlighed? Læser du godnathistorie for dem, vågner sammen med dem, holder du øje med dem når de leger udenfor?